Black Ribbon
Germany | Finland | Saint Petersburg | Italy

เชิญร่วมงาน "ผ้าป่ารวมใจรวมศรัทธา ยกช่อฟ้ามหากุศล" ณ วัดถ้ำผาจม

เชิญร่วมงาน "ผ้าป่ารวมใจรวมศรัทธา ยกช่อฟ้ามหากุศล"

เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถจัตุรมุข
และ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ในวันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีวอก
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
พระครูเกษมวรกิจ(หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม เป็นประธานสงฆ์

วีดีโอประชาสัมพันธ์งาน

 อานิสงส์บุญของการยกช่อฟ้าจะทำให้ชะตาชีวิตเราสูงส่งไม่ตกลงไปที่ต่ำ ไม่ตกไปอบายภูมิ มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่ความก้าวหน้ามีเกียรติ มีความสง่างาม หากมีใครมาบอกบุญยกช่อฟ้า

ก็รีบสะสมบุญกัน เพราะโอกาสของบุญนี้ หาทำได้ยากมาก วัดแห่งหนึ่งสร้างโบสถ์เสร็จจะมีพิธียกช่อฟ้า แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

เชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพ ส่วนต่างๆของอุโบสถจัตุรมุข วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เพื่อถวายในวันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐


มีรายการดังนี้
1.ช่อเอกมหาชน ๑ ช่อ ให้สาธุชนมีส่วนร่วม ไม่จำกัด ปัจจัย ร่วมบุญเท่าไหร่ก็ได้
2.ช่อฟ้า ๑๗ ช่อ ช่อละ ๕๐,๐๐๐ บาท
3.ซุ้มประตู อุโบสถฯ ๓ ซุ้ม/ ซุ้มละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
4.ซุ้มหน้าต่าง ๒๐ ซุ้ม/ ซุ้มละ ๕๐,๐๐๐ บาท
5.หน้าบัน ๔ ช่อง/ ช่องละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
6.ลูกนิมิต ๙ ลูก/ ลูกละ ๕๐,๐๐๐ บาท
7.หางหงส์ ๙๖ อัน / อันละ ๓๐,๐๐๐ บาท
8.นาคสะดุ้ง ๓๒ ชุด / ชุดละ ๕๐,๐๐๐ บาท
9.นาคคันทรวย ๖๔ อัน / อันละ ๓๐,๐๐๐ บาท
10. กระจกที่นำมาติดใบระกา ๑๕๐ อัน / ๒๐๐ บาท
11. ใบระกา ใบละ ๕๐๐ บาท มีจำนวนมาก
12 .ใบเสมา ๘ ใบ (จองครบแล้ว)
13. ธรรมจักร ๑ องค์ (จองครบแล้ว)
14. เจ้าภาพ สมทบทุนทุกส่วนประกอบทุกส่วนของอุโบสถ

กำหนดการ

๖.๓๐ น. - บวงสรวง เทพเจ้าเหล่าเทพธิดาฯ
๗.๓๐ น. - พระสงฆ์-สามเณร รับบิณฑบาต ในวัด
๘.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเช้า
๘.๓๐ น. - แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูเกษมวรกิจ(หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)
๙.๓๐ น. - เริ่มพิธีทางศาสนา
             - ประธานในพิธีจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย
             - ไหว้พระ สมาทานศีล
             -  ผ้าป่าลอยฟ้า
๑๐.๐๐ น. - ยกช่อฟ้าเอกขึ้นประดิษฐานหลังคาอุโบสถ พระสงฆ์กว่า ๒๐๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
๑๐.๓๐ น. - เชิญองค์ผ้าป่า เวียนรอบอุโบสถ ๓ รอบ
              - ถวายองค์ผ้าป่ารวมใจรวมศรัทธา ยกช่อฟ้ามหากุศล
              - พระครูเกษมวรกิจกล่าวสัมโมทนียกถา ให้พร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล  อนุโมทนา
               เสร็จพิธี
๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น. - เรียนเชิญญาติธรรมรับประทานอาหาร

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*

=เชิญคลิก ดูรายละเอียดและ กรอกข้อมูลเจ้าภาพหลังโอนเสร็จที่ลิงค์https://goo.gl/9ZzDya
==เชิญคลิก ตรวจดูรายชื่อเจ้าภาพที่ลิงค์https://goo.gl/YBI62g
===คลิกรายละเอียดของงานและรูปต่างๆhttps://goo.gl/GFN8ZG


กดปุ่ม >>> เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ....

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมงาน " ปริวาสกรรม-บวชเนกขัมมะ " ปี 2560 ณ วัดถ้ำผาจมม

เชิญร่วมปฏิบัติธรรม งาน " ปริวาสกรรม-บวชเนกขัมมะ " ปี พ.ศ. 2560
วัดถ้ำผาจม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
โดย พระเดชพระคุณท่านพระครูเกษมวรกิจ ( พระอาจารย์วิชัย เขมิโย )

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับ วันที่ 29 มค.ถึง 7 กพ. 2560 ระยะเวลารวม 9 คืน 10 วัน

วีดีโอประชาสัมพันธ์

 

กดปุ่ม เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>